Szukaj & znajdź  
Szukanie zaawansowane  

Agile & CMMI®

Kurs Autorski
Agile & CMMI®

Publikacje

Publikacje CMMI® for Development

CMMI® Wersja 1.3 - Raport Techniczny CMU/SEI-2010-TR-033

Materiał uzupełniający do szkolenia. 

Język: Angielski, 571 stron, twarda okładka.

CMMI®-DEV w Pigułce

CMMI®-DEV w Pigułce CMMI®-DEV w Pigułce

Informacje w Pigułce na temat najważniejszych komponentów modelu CMMI® w Pigułce, wersja 1.3. 

Przyda się przy wdrożeniu!

Kontakt

Bonifaz Maag Bonifaz Maag
CEO
+49 7154 1796 100
cee@kuglermaag.com
Twitter Buttons

Agile & CMMI®

Metodyki Zwinne (Agile) oraz Capability Maturity Model ® Integration są często postrzegane jako sprzeczne ze sobą. Ten pogląd zmusza organizację do wyboru między zdolnością do szybkiego reagowania na zmiany otoczenia a standaryzacją procesu, pomagającą w koordynacji dużych przedsięwzięć i rozwoju całej organizacji. Celem poniższego szkolenia jest pokazanie, że efektywne połączenie obu podejść jest możliwe. W trakcie dwu dniowego kursu uczestnicy przećwiczą techniki Zwinne na przykładzie najpopularniejszej metodyki jaką jest Scrum. Zostaną przedstawione metody zbierania wymagań, planowanie projektu oraz monitorowania i śledzenia postępu prac. Omawiane kolejno przykłady i praktyczne ćwiczenia będą prezentować powiązania pomiędzy metodykami Zwinnymi a najlepszymi praktykami CMMI®.

Poruszane zagadnienia

 • Manifest Agile w świetle CMMI®
 • Standaryzacja procesów Zwinnych – czy to możliwe?
 • CMMI®-DEV jako model najlepszych praktyk tworzenia oprogramowania
 • Struktura modelu CMMI®-DEV (cele, praktyki i podejścia)
 • Najistotniejsze techniki Zwinne i ich powiązanie z praktykami CMMI®.
 • Podejście iteracyjne,
 • Historyjki użytkownika
 • Szacowanie pracy (poker planistyczny)
 • Planowanie wielopoziomowe,
 • Zarządzanie Programami
 • Samoorganizacja zespołów projektowych
 • Monitorowanie i śledzenie postępu prac, wykresy typu burn-down, spotkania codzienne
 • Zarządzanie zmianą
 • Techniki inżynieryjne (ciągła integracja, programowanie w parach, automatyczne testy)
 • Demonstracja produktu
 • Retrospektywa
 • Czy można osiągnąć poziom 5 CMMI® w oparciu o metodyki Zwinne – statystyczna kontrola procesów i organizacja ucząca się
 • Ocena dojrzałości (appraisal) CMMI® w praktyce
 • Poprawa procesu w oparciu o model CMMI® z wykorzystaniem Zwinnych praktyk

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom jak w praktyce zastosować techniki Zwinne do poprawy procesów przy wykorzystaniu modelu CMMI®. Wykłady, ćwiczenia praktyczne, dyskusje oraz studia przypadków pozwolą słuchaczom poznać i zrozumieć:

 • najważniejsze praktyki Zwinne
 • strukturę modelu CMMI - poziomy dojrzałości oraz wydolności procesu, obszary procesowe, cele i praktyki,
 • relacje pomiędzy metodykami Zwinnymi a modelem CMMI®
 • jak ustrukturyzowanie procesów pomaga w tworzeniu oprogramowania,
 • dlaczego poprawa procesów jest niezbędnym elementem efektywnego tworzenia oprogramowania,
 • jak metodyki Zwinne mogą wspomóc wdrożenie CMMI®,
 • jak efektywnie stosować techniki Zwinne aby pozostać zgodnym z modelem CMMI®,
 • metodę oceny dojrzałości (appraisal) CMMI®.

Adresaci

Kurs przeznaczony jest dla:

 • Managerów przedsiębiorstw i managerów liniowych
 • Inżynierów jakości
 • Kierowników projektów
 • Wszystkich zaangażowanych w definiowanie i poprawę procesów tworzenia oprogramowania
 • Osób zainteresowanych modelem CMMI® oraz metodykami Zwinnymi

Uczestnicy otrzymują

 • Materiały szkoleniowe
 • Oficjalny Raport Techniczny na temat modelu CMMI® (SEI Technical Report, CMU/SEI-2006-TR-008).

Uczestnicy i warunki wstępne

 • Wiedza z zakresu inżynierii softwarowej jest pomocna, ale niewymagana
 • Podstawowa wiedza z zakresu metodyk Zwinnych będzie pomocna
 • Kurs jest ograniczony do maksimum 15 uczestników

Czas trwania

2 dni (16 godzin)

Trenerzy

Kurs będzie przeprowadzony przez:

 • Christophe Debou (KuglerMaag - www.kuglermaag.pl) - instruktora CMMI® autoryzowanego przez SEI
 • Tomasza de Jastrzębiec Wykowskiego (ProCognita) - trenera z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów przy użyciu metodyk Zwinnych

Terminy