Szukaj & znajdź  
Szukanie zaawansowane  

Jak być świetnym Product Owner'em

Jak być świetnym Product Owner'em
Jak być świetnym Product Owner'em

Jak być świetnym Product Owner'em

Rola Właściciela Produktu (ang. Product Owner) jest często marginalizowana a w centrum uwagi staje zespół deweloperów i Scrum Master. Tymczasem funkcja PO i jego działania mają największy wpływ na wartość pracy zespołu. Scrum Guide opisuje główną rolę PO jako „maksymalizacja wartości pracy zespołu”. Podczas intensywnego dwu dniowego warsztatu, uczestnicy otrzymają dużą ilość narzędzi które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy. Szkolenie ma formę dialogu z uczestnikami połączoną z ćwiczeniami. Taka forma oraz mała grupa szkoleniowa gwarantuje wzrost poziomu wiedzy PO w Państwa organizacji oraz przełoży się na zwiększenie efektywności całych zespołów.

Czas trwania

 • 2 dni 

Adresaci

 • Osoby, pełniące role Product Owner’ów (minimum 3 miesięcy doświadczenia w roli PO)

Cele

Po kursie uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: 

 • Metod zarządzania Product Backlog’iem
 • Metod współpracy z zespołem Scrum
 • Metod wydajnej komunikacji
 • Metod na efektywne dzielenie elementów z Product Backlog’u
 • Porad pomocnych w codziennych obowiązkach Product Owner’a
 • Metod tworzenia wartościowych User Stories
 • Metod pracy z Wartością biznesową (ang. Business Value)
 • Pryncypiów idei Lean Startup
 • Różnych modeli skalowania Scrum i pracy z innymi PO

Poruszane zagadnienia

 • Scrum Guide – rola PO
 • Codzienne obowiązki PO
 • Przygotowanie PO do Backlog Refinement Session
 • Przygotowanie PO do Backlog Planning Session
 • Wsparcie PO ze strony SM
 • Maksymalizacja wartości
 • Odkrywanie i praca z użytkownikami końcowymi (ang. End Users)
 • Feature Injection
 • User Story reversing
 • Business Value
 • Epic
 • Technical Debt
 • Metryki, KPI
 • MVP, MMP
 • Story Mapping
 • Lean Startup

 Liczba uczestników i warunki wstępne:

 • Kurs jest ograniczony do maksimum 12 uczestników, 
 • Uczestnicy muszą pełnić rolę PO minimum 3 miesiące

Cena

990 PLN (cena netto)

 

TERMINY