Szukaj & znajdź  
Szukanie zaawansowane  

CMMI® dla Menedżerów

Kurs Autorski
CMMI® dla Menedżerów

Materiały Szkoleniowe

 

Każdy z uczestników warsztatów wyposażony zostanie w materiały szkoleniowe umożliwiające indywidualne studium omawianych zagadnień.

Publikacje

Publikacje CMMI® for Development

CMMI® Wersja 1.3 - Raport Techniczny CMU/SEI-2010-TR-033

Materiał uzupełniający do szkolenia. 

Język: Angielski, 571 stron, twarda okładka.

CMMI®-DEV w Pigułce

CMMI®-DEV w Pigułce CMMI®-DEV w Pigułce

Informacje w Pigułce na temat najważniejszych komponentów modelu CMMI® w Pigułce, wersja 1.3. 

Przyda się przy wdrożeniu!

Kontakt

Bonifaz Maag Bonifaz Maag
CEO
+49 7154 1796 100
cee@kuglermaag.com
Twitter Buttons

CMMI® dla Menedżerów

Obecnie, bardzo często podpisanie kontraktu - zwłaszcza w obrocie międzynarodowym - wiąże się z posiadaniem stosownego certyfikatu ISO serii 9000. Produkt oznaczony takim symbolem, gwarantuje, iż spełnia on wszelkie wymogi jakościowe. W branży informatycznej podobną rolę odgrywa CMMI®, który jest znakiem towarowym zastrzeżonym w Amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych.


Capability Maturity Model Integration® (CMMI®) – jest modelem służącym ocenie dojrzałości procesów tworzenia oprogramowania w organizacji. Został opracowany przez grupę amerykańskich programistów, pracujących w Software Engineering Institute (SEI), działającym przy Carnegie Mellon University w Pittsburghu. SEI pełni rolę centrum badawczo-rozwojowego i jest sponsorowane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD), za pośrednictwem Biura Podsekretarza Obrony ds. Zaopatrzenia, Technologii i Logistyki (OUSD/AT&L).

Czas trwania
1 dzień

 Adresaci

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw
 • Menedżerowie zarządzający projektami informatycznymi
 • Menedżerowie ds. jakości i zarządzania procesami

 

Korzyści dla uczestników
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • Zasad doskonalenie procesów tworzenia oprogramowania w oparciu o model CMMI®
 • Historii powstania modelu CMMI®
 • Struktury modelu
 • Charakterystyki każdego z poziomów dojrzałości CMMI®
 • Charakterystyki każdego z kluczowych obszarów procesu, celów i praktyk
 • Korzyści z implementacji wymagań CMMI® w organizacji
 • Metod oceny (ang. assessment) zgodności z wymaganiami modelu

 

Poruszane zagadnienia

 • Poprawa procesu w oparciu o model CMMI®,
 • Geneza powstania modelu CMMI®,
 • Architektura i Pojęcie „konstelacji”
 • Reprezentacja „stała” i „ciągła”
 • Obszary procesowe, cele i praktyki
 • Poziomy dojrzałości oraz wydolności procesu (omówienie struktury)
 • Metody oceny dojrzałości procesów w organizacji (SCAMPI A, B i C)
 • Jak przygotować plan wdrożenia modelu w organizacji?
 • Jak się przygotować do asesmentu?

 Liczba uczestników i warunki wstępne

 • Kurs jest ograniczony do maksimum 20 uczestników

Cena

1800 zł

Terminy

(copy 1)