Szukaj & znajdź  
Szukanie zaawansowane  

Services Supplement for CMMI® (1.3)

Kurs Akredytowany
Services Supplement for CMMI® (1.3)

Akredytacja SEI

 

Jest to oficjalny kurs akredytowany przez Software Engineering Institute (SEI). Uczestnicy kursu otrzymają certyfikat i będą zarejestrowani w bazie SEI. Jest to warunek konieczny do uczestniczenia w kolejnych kursach SEI, a także możliwości udziału w oficjalnych ocenach SCAMPI.

 

 

 


Materiały Szkoleniowe

 

Uczestnicy otrzymują:

 • Teksty oryginalnych materiałów szkoleniowych, autoryzowanych przez SEI (w języku angielskim)
 • Oficjalny Raport Techniczny na temat modelu CMMI® (SEI Technical Report, CMU/SEI-2010-TR-033).

 

 

Publikacje

Publikacje CMMI® for Development

CMMI® Wersja 1.3 - Raport Techniczny CMU/SEI-2010-TR-033

Materiał uzupełniający do szkolenia. 

Język: Angielski, 571 stron, twarda okładka.

CMMI®-DEV w Pigułce

CMMI®-DEV w Pigułce CMMI®-DEV w Pigułce

Informacje w Pigułce na temat najważniejszych komponentów modelu CMMI® w Pigułce, wersja 1.3. 

Przyda się przy wdrożeniu!

Twitter Buttons

Services Supplement for CMMI® (1.3)

Kurs przeznaczony jest dla dostarczycieli usług, członków zespołów przeprowadzających „appraisal’e” oraz członków grup procesowych. Stanowi jednodniowe wprowadzenie w podstawowe zagadnienia związane z dostarczaniem usług. Model CMMI® for Services (CMMI®-SVC) definiuje efektywne praktyki, które pomagają zapewnić  jakość dostarczanych usług dla klienta. Usługi, które mogą skorzystać z dobrych praktyk, opisanych w modelu to: obsługa, logistyka, utrzymanie, IT oraz wiele innych.

Kurs składa się z wykładów, ćwiczeń oraz czasu przeznaczonego na pytania i dyskusje. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy będą w stanie opisać model CMMI®-SVC, prowadzić dyskusje na temat obszarów procesowych i lokalizować potrzebne informacje w nim zawarte.

Korzyści dla uczestników

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę/ umiejętności z zakresu:

 • Obszarów Procesowych oraz praktyk modelu CMMI®-SVC
 • Interpretowania oraz implementowania CMMI®-SVC
 • Rozumienia jak CMMI®-SVC może pomóc organizacjom usługowym w podnoszeniu ich wydajności.

Zawartość kursu

 • Wprowadzenie
 • Przegląd usług
 • CMMI-SVC – unikalne procesy i praktyki związane z usługami
 • Co dalej? Następne kroki
 • Podsumowanie

Adresaci

 • Dostarczyciele usług oraz osoby odpowiedzialne za poprawę procesów w organizacji
 • Kandydaci na instruktorów (CMMI®-SVC) oraz „SCAMPI Lead Appraiser’ów”
 • Członkowie zespołu przeprowadzającego appraisal’e
 • Każdy zainteresowany CMMI® for Services

Liczba uczestników i warunki wstępne

 • Kurs jest ograniczony do maksimum 15 uczestników
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie szkolenia: Introduction to CMMI® (Version 1.1 with upgrade or Version 1.2).
 • Kurs prowadzony jest w języku angielskim                                

Czas trwania

1 dzień (9.00-17.30)

Cena szkolenia

Skontaktuj się z nami

Instruktor

Kurs bedzie przeprowadzony przez autoryzowanego przez SEI instruktora CMMI® - Christophe Debou

Terminy

(copy 1)