Szukaj & znajdź  
Szukanie zaawansowane  

Szkolenia

Zarządzanie Projektem Informatycznym
Project Management

Materiały Szkoleniowe

 

Każdy z uczestników warsztatów wyposażony zostanie w materiały szkoleniowe umożliwiające indywidualne studium omawianych zagadnień.

 


Cena

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, prosimy o kontakt.

 

 

Twitter Buttons

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zarządzania projektami informatycznymi w organizacji. Podczas szkolenia będą poruszane zagadnienia dotyczące etapów projektu, określaniu ryzyka, monitorowaniu cyklu projektowego, a także zarządzaniu zespołem podczas prac projektowych.

Czas trwania

 • 2 dni 

Adresaci

 • Średnia i wyższa kadra menedżerska firm informatycznych
 • Pracownicy firm konsultingowych
 • Wszyscy, którzy chcą zdobyć podstawowe wiadomości związane z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Po kursie uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu: 

 • Zrozumienie procesów tworzenia oraz zarządzania projektami informatycznymi
 • Ogólną wiedzę umożliwiającą zrozumienie narzędzi oraz procesów planowania/kontroli realizacji projektów informatycznych
 • Podstawowej wiedza o metodach zarządzania projektami (zarówno tradycyjnymi jak i agilowymi)
 • Zasad zarządzania zasobami
 • Prowadzenia efektywnych spotkań projektowych

Poruszane zagadnienia

 • Definiowanie projektu informatycznego (definiowanie ról projektowych, stakeholderzy planowanie projektu informatycznego)
 • Cykle życie projektów informatycznych (kaskadowy vs. iteracyjny)
 • Jak przygotować dobry harmonogram (WBS, ścieżka krytyczna, schedule tradycyjny vs. agilowy)
 • Estymowanie parametrów projektów informatycznych (effort, wielkość poszczególnych zadań, wybrane techniki estymacyjne)
 • Co warto dokumentować oraz jak przygotować dobry plan projektowy (omówienie, przykłady)?
 • Implementacja projektów informatycznych
 • Zarządzanie ryzykiem w MŚP (specyfikacja ryzyk oraz ich źródeł, strategia zarządzania ryzykiem w firmie, przykładowe checklisty, template’y)
 • Komunikacja w projektach
 • Zarządzanie zasobami
 • Monitoring i kontrola projektów informatycznych
 • Jak prowadzić efektywne spotkania projektowe?

Liczba uczestników i warunki wstępne:

 • Kurs jest ograniczony do maksimum 15 uczestników, 
 • Wiedza na temat inżynierii oprogramowania jest pomocna, ale niewymagana.

Terminy